Vọng Lời Ca Dao

Hồn thơ ngự đỉnh tình chung
Âm tơ rối nhịp lạc cung phím đời
Mười năm gối lẻ bên trời
Mười năm mỏi cánh vỗ lời yêu thương
Nổi trôi vó sải dặm trường
Ngàn muôn bến rẽ, một phương lỗi thề
Ủ đầy nguồn đọng si mê
Theo con nước lớn chảy về biển xa
Ta mang tình đất phù sa
Bãi bồi nỗi nhớ mượt mà dáng xưa
Lời nào trúc lả ngọn đưa
Lời em ru ngọt bóng dừa ca dao
Dáng xuân thanh thoát cành đào
Thơ ta thất lạc lối vào cổ thi !

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích