Tưởng Như Còn Là Bé Thảo

Tặng cháu Thảo
Ðược tin con có chồng
Lòng chú bỗng bâng khuâng
Mới ngày nao bé Thảo
Trên tay Mẹ ẵm bồng!
Giờ con vè nhà chồng
Hẳn tình Mẹ cô đơn
Dù biển sông cách trở
Năm tháng nào đẹp hơn!
Tưởng như ngày hôm qua
Tháng rồi hay năm trước
Chú theo Ba vài lượt
Thăm Mẹ vùng Quảng Nam
Rừng thưa và sỏi đá
Một thời tránh đạn bom
Mẹ đẹp như Hằng Nga
Lồng lộng ánh trăng ngà
Dường như nhiều chú Cuội
Ngồi chờ gốc cây đa..!

Ngày đó Ba yêu Mẹ
Một mối tình si mê
Ðường bộ dài lê thê
Nào quản chi đi về!
Ba nguyện làm chú Cuội
Suốt đời ôm gốc đa
Cuối cùng chị Hằng Nga
Chịu xuống trần với Cuội!
Tre già rồi măng mọc
Ba Mẹ đầy khổ nhọc
Nuôi con lớn nên người
Vút măng đời xanh tươi
Ba như loài hải âu
Lặn lội bờ biển sâu
Mồ hôi và nước mắt
Mong đàn chim đủ mồi
Má cái sắn cái rau
Giành lấy phần trái đắng
Con vui hưởng ngọt ngào
Chuỗi ngày dài thầm lặng

Thuở ấy chú nào quên
Năm tháng chăm sách đèn
Bên Má Ba nương náu
Tạo cuộc đời thăng hoa
Chiến tranh tràn đất nước
Trách nhiệm của đời trai
Chú lên đường nhập ngũ
Đổi hướng về ngày mai!

Được tin con có chồng
Chú bên này trời Ðông
Như con thuyền trôi giạt
Giữa biển đời mênh mông!
Mai này con sang sông
Chú chợt tỉnh giấc nồng
Soi mái đầu trắng bạc
Mới hay thời gian trôi!
California, Xuân 96
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích