Tình Đầu Xót Xa

Uống vơi nửa cốc rượu nồng
Tiễn em ngày cưới theo chồng xa tôi
Tình nào giọt đắng đơn côi
Tình em buông mái chèo xuôi dặm đời
Tóc mây một thuở rối bời
Lược thưa em có gỡ lời tình đâu
Mình anh tát cạn vũng sầu
Tủi thân mặt đá cuội đau tháng ngày
Anh về vốc lửa hai tay
Ghì sâu lồng ngực cháy hoài tình xưa
Anh về ướt lạnh chiều mưa
Thấm cơn rét mướt tình vừa sang ngang
Anh về vội nhặt lá bàng
Chằm con thuyền mộng thả dòng mưa tuôn
Bởi xưa em chợp mắt buồn
Khi thuyền hai đứa giữa đường chìm sâu
Bây giờ thuyền đổ về đâu
Em sang thuyền khác – mình tôi đắm chìm!

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn ích