Thà

Thà thân hóa kiếp con tằm

Cho đời lên bủa mà hong tơ vàng
Thà xưa chọn phím cung đàn
Ðể em gỏ nhịp nhặt khoan nổi chìm
Tuổi sầu rạn dấu chân chim
Xôn xao kỷ niệm con tim trở mình
Thà xưa đừng vướng lưới tình
Thì nay thoát khỏi bóng hình luyến lưu
Góp gom từng chút nắng chiều
Phòng đêm đủ ấm cô liêu mỗi ngày
Thôi đành chọn áng thơ say
Chén quỳnh tương nặng vòng tay phong trần /.
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích