Như Trong Tiền Kiếp

 

Đêm nghe nguyệt rớt xuống trần
Tan vào cõi mộng dự phần kiếp xưa
Từ em lên võng lọng đưa
Từ anh theo cánh quân thua trận về
Lối tình lạc nẻo sơn khê
Dấu môi rạng vỡ lời thề Liêu trai
Heo may tóc rối thở dài
Mắt gom quầng đọng sương mai ngậm ngùi
Tìm em trên bước mộng du
Về em theo ánh vàng Thu cuối trời
Rừng mai rụng cánh tả tơi
Còn nghe Xuân vọng thuở trời nguyên khai
Ta trong cơn lốc miệt mài
Cuồng xoay thế kỷ lưu đày mù tăm
Mây chia nát mảnh trăng rằm
Chiêm bao một thuở ướt đầm bụi trăng
Con tim tê cóng chỗ nằm
Nghìn con dao nhọn đằm đằm cơn mê !

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích