Nụ Hồng

Tình nào nhóm lửa trong tôi
Tình em như ánh chớp mù trong đêm
Hương say men ngọt môi mềm
Cho thuyền hạ thủy xuôi êm mạn tàu
Ong nào chích trái tình đau
Chim nào hạ cánh em trao nụ hồng
Giờ ai mượn chén rượu nồng
Mời ta uống cạn qua sông đò chiều
Tạ từ đèn lả ngọn khuya
Hồn nghe sỏi đá chân xiêu đường mòn
Em về theo dấu chân hoang
Lối xưa tìm lại đoan trang nụ hồng !
Ta đi mờ mịt phương đông
Nhổ neo bến đợi thuyền giong ruổi đời!

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích