Ngày Dài

 

 Ngút ngàn rừng sắn vây quanh
Một phương trời nhớ, khung thành cheo leo
Rừng già lặng tiếng chim kêu
Xôn xao biển gọi nương theo gió về
Trại tù xám xịt hôn mê
Đường loang bụi đỏ bước lê chân mòn
Trời lên cao nắng nổ giòn
Ghim nghìn mảnh lửa lưng trần bãi hoang
Chiều gieo muôn hạt nắng vàng
Rưng rưng cánh lá dấu ngàn chân chim
Đêm đen phủ kín trọn miền
Bâng khuâng thức giấc cô miên nhớ tình
Vừng hồng chưa giục bình minh
Kẻng khua lỗi nhịp giật mình chiêm bao
Ngày dài tù ngục xanh xao
Thiên thu từ đấy thuở nào bên em !
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích