Mắt Xanh

Xanh như thế ấy là cùng
Bên em biển cũng ngại ngùng mắt xanh
Xưa ta vượt sóng Thái Bình
Mà nay ngụp lặn sóng tình chơi vơi
Gió lùa con nước lả lơi
Xuyến xao lòng biển trùng khơi gọi mời
Thuyền tình mấy lượt nổi trôi
Triều đưa ngọn thác kéo lôi dòng đời
Thu phong trút lá vàng rơi
Mắt em đọng lại bầu trời xanh lơ
Biệt ly tàu khuất xa mờ
Em đi năm tháng thẫn thờ núi đau
Quê anh xanh ngát vườn cau
Trầu xanh vôi đỏ quyện màu thủy chung
Mắt em xanh thế là cùng
Cho ta thất lạc giữa vùng tuyết rơi!

Hạo NhiênNguyễn Tấn Ích