Mặt Trời Đi Đâu

Mặt trời dẫn nắng đi đâu
Ðể em tôi chịu cơn sầu mưa rơi ?!
Ơ kìa , gió đẩy mây dời
Nắng mang trả lại bầu trời mắt em
Cung hằng hé ánh nguyệt đêm
Dung nhan lộng bóng khuôn trăng em đầy
Men nồng chiết giọt rượu cay
Thơm môi em nụ hôn say vườn đào
Công viên lấp loáng đèn chao
Vòng tay em quyện ấm vào đời nhau
Lời ru ngọt lịm tình trao
Chung đôi say giấc ngọc ngà chiêm bao
Gió lồng tóc gội trăng sao
Từng đôi sợi kết duyên ngâu tuổi đời
Sợi nào vấn vít trầu cau
Sợi nào đứt đoạn chia sầu đôi nơi ?
Trận tiền tan tác bể dâu
Cuồng xô sóng đẩy bứt rời quê hương
Tình ta từ ấy đoạn trường
Phân ly đôi ngã . Em phương trời nào ?!
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích