Một Chút tình ̣Đau

Một chút nhớ một chút thương
Hong xanh kỷ niệm con đường em qua
Một chút gần một chút xa
Ngỡ trong tiền kiếp như là của nhau
Một chút buồn một chút đau
Trách ai ngắt nụ tình đầu em trao

Gặp nhau trên phố hoa đào
Bâng khuâng giọt nắng rơi vào mắt em
Chút gì khơi động con tim
Ấm môi từ đó say men đầu đời

Một chút tả một chút tơi
Giận nhau quay mặt giữa trời rưng rưng
Một chút tại một chút nhưng
Thôi anh, xin một chút đừng dối gian

Chút gì rớt lại trên đàng
Tay nâng vạt áo che ngang lối về
Một chút tái một chút tê
Chia tay một thuở cơn mê – tình sầu!

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích