mây che nửa mái tóc thề

 

Nước mắt em hạt thủy tinh
Rơi trên áo lụa rung rinh nắng vàng
Giọng hát em tiếng suối ngàn
Reo trong xóm nhỏ âm vang lối về
Mây che nửa mái tóc thề
Tung tăng gót đỏ chiều quê nhạt màu
Răng ngời trắng nụ hoa cau
Môi hồng thơm nhụy hương ngâu đầu mùa

Bóng Hằng chẻ dọc song thưa
Em đan tay mộng tuổi vừa tròn trăng
Xuân về mở hội hoa đăng
Nắng hanh vàng ngực áo căng nhựa đời
Tôi từ cánh bướm rong chơi
Ép vào trang vở say lời yêu thương
Vòng xe mòn lốp tan trường
Đón đưa ngày tháng tình vương sóng ngầm

Giờ em vườn uyển ngự lâm
Đêm nghe bao giọt lệ thầm nhớ ai
Em sang bên ấy trang đài
Còn tôi cánh bướm tuổi chai đá buồn.
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích