Mắt Buồn

Mắt em đen hạt nhãn lồng
Long lanh sóng gợn dòng sông tuổi nào
Môi thơm mọng cánh Xuân đào
Cho ai ngắt nụ hồng trao duyên đời!

Em tôi để suối ngậm ngùi
Tóc mây một thuở ngủ vùi trên vai
Sầu vương bóng nắng phương đoài
Cành chao lá rụng gió lay ru hờn
Mắt nào lóng lánh hạt sương
Mắt nào u ẩn niềm thương nhớ người.

Chim kia vụt cuối nẻo trời
Em đan khắc khỏai áo đời quạnh hiu.
Đành thôi gom nắng vào chiều
Cho đêm khởi sắc ít nhiều tin yêu
Quỳnh hương mở cánh cô liêu
Chăn đơn gối lẻ đìu hiu mộng sầu
Nát lòng từ cuộc biển dâu!
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích