Hương Ao Phù Sa

 

Áo người dệt những đường thưa
Cho ta theo dấu tình đưa sóng triều
Xưa màu rạng rỡ hương yêu
Giờ ai nhuộm đỏ ráng chiều quê xa

Áo người hương đất phù sa
Xanh xanh màu lúa tháng ba làm đòng
Yêu nhau hạt ngậm sữa non
Qua mùa lúa chín vàng son tràn đồng
Bỗng dưng đổi áo lụa hồng
Cho nương xanh mạ vờn trông nắng vàng
Hương quê người bỏ sang ngang
Áo thay sắc đỏ bàng hoàng – nước trôi
Người đi bến cũ nghẹn lời
Triều dâng cơn mặn mất rồi phù sa

Đêm về dõi bóng Hằng Nga
Nhớ chăng ngày ấy trăng tà bãi dâu
Bên nhau cùng đếm tinh cầu
Chờ ngôi sao rụng nguyện lời trăm năm

Áo người thôi đã mù tăm
Rưng rưng sắc tím xa xăm cuối trời!

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích