Giọt Buồn Tháng Tư

Tiễn em lần cuối sân ga
Hôn lên mắt đỏ thấy Hà Nội xưa
Giọt buồn đọng gốc mi thưa
Trăng đêm lấp loáng ngỡ mưa sông Hồng
Em về tìm dấu Thăng Long
Thuở cha cùng mẹ còn trong nôi lồng
Mùa nào khởi ngọn gió giông
Tháng Tư in dấu môi hồng em trao
Tình dâng ngọn sóng triều cao
Chơt nghe cơn khát cồn cào Huyền Trân
Trơ hồn tháp cổ rêu phong
Đành thôi Ô Lý (*) khóa vòng sử xưa
Tạ từ vuột cánh tay đưa
Sân ga vàng ánh đèn thưa bóng mờ
Còi tàu rúc lạnh sương mai
Chừng như sóng vỗ bên bờ chia ly !
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

(*) Châu Ô, Lý thuộc đất Chiêm Thành do vua Chế Mân cắt dâng cho vua Trần Nhân Tông đổi lấy Công Chúa Huyền Trân năm 1306