Em Xưa

Trời quê cũ nắng vàng rưng hoa cải
Ngọn gió nồm xanh rượi mát nà dưa
Em bên Mẹ đậu thu mùa đẫy hạt
Trải sân đầy phơi nắng đảo canh trưa

Vườn trái chín trĩu cành tươm mật ngọt
Em thơm môi ửng má bóng che dừa
Áo lụa sân trường buồn vương tháng Hạ                                                                                                                                                            Trốn sau rèm đọc tiểu thuyết ngày mưa

Ðời vào mộng giấu tình em trong mắt
Buổi yêu đầu loáng thoáng bóng ta xưa
Nụ hôn mau bên chân tường ngõ vắng
Hồn bâng khuâng em thao thức men đời

Vòng tay ấm trong vườn đêm hò hẹn
Nỗi nhớ nào hương bưởi tóc chiều phơi!

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích