Dấu Xưa

 Mưa lâu con nước vỡ nguồn
Giận tôi em đổ cơn buồn lên vai
 Chẻ đôi sợi tóc u hoài
Sầu đan lưới gõ em vày thân tôi.
 Tình đầu trang trải được đâu
Nên chi em đẵm nát nhàu đời nhau
 Thôi thì ôm lấy hồn đau
Vùi trong nắng hạ giữ màu tình xưa
 Mai kia trở gió giao mùa
Chắt chiu kỷ niệm đỡ chua xót lòng
 Mịt mờ ngày tháng long đong
Trái tim còn đọng lối mòn tình em.
 Hồn tôi bãi vắng chiều êm,
Chân ai in dấu gót mềm tương tư?!
 Dẫu sao ta cũng xin Người
Đừng đem năm tháng ngậm ngùi cho nhau.
 
Về nghe nước vục chân cầu
Lòng dưng xao xuyến buổi đầu xót xa
 Nhớ người, ta lại gặp ta,
Dấu xưa còn đó – mưa nhòa – mắt cay!                                                                                                                                             HNNTI