Dấu Tình Trên Cát

Lên non  bướm lạ trơ hồn
Bởi chưng đụn cát đâu còn ngày xưa
Cát vàng đẫm dấu chân thưa
Tìm nhau môi ngợp gió mưa đôi bờ
Chút gì thoảng giọt hương thơ
Pha trong hồn đắng ơ hờ tình em
Rời xa phố núi về tìm
Dấu xưa còn đọng lũng mềm bãi hoang
Hắt hiu ngọn sóng muộn màng
Tiền thân ta xe cát
Kiếp dã tràng biển Đông
HNNTI