Cổ Thụ Xanh

(Kính tặng Nhà Thơ Hạo Nhiên Nguyễn Tấn-Ích)

Trời xanh mây bao la
Sông núi bể đầy vơi
Cúi đầu, xin kính cẩn
Vũ trụ được bình an

Trăm năm trên trần thế
Cổ Thụ vẫn còn xanh
Thẳng người trong gió bão
Thân già cứ vươn mình

Dây nhánh rễ có nhiều
Ưu phiền đã tan tiêu
Sức sống lên cành biếc
Vững Cổ Thụ xanh đều

Không gian và thời gian
Giông tố giữa muôn ngàn
Sức chẳng hề mòn mỏi
Yêu thương cây vững bền

thơ Thiên Hoàng 1/29/2011

BÓNG RÂM CỔ THỤ
Họa ý thơ của Thiên Hoàng

Mây trôi trời bao la
Ngọn gió thổi hiền hoà
Tỏa cành che bóng mát
Cội tùng mái chung nhà

Người sống lâu cằn cỗi
Cây trăm tuổi tươi xanh
Dù cuộc đời bão nổi
Chẳng khuất phục cúi mình.

Ta Hạnh Phúc đủ nhiều
Vợ con cho tình yêu
Là dược thần cuộc sống
Thêm sức mạnh vươn lên

Đứng trụ giữa thế gian
Cổ thụ kết mây ngàn
Tụ đàn chim ríu rít
Thọ Lộc đến an nhàn.

Hạo Nhiên Nguyễn  Tấn Ích
    Ngày  Tết Tân Mão 2011