Cơn Nhớ Thủy Triều

      
Nhớ người vốc nắng vào thơ
Nâng cao âm vận vàng mơ điệu buồn
Nhớ người gọt ánh tà dương
Ủ đầy gối mộng lên hương tóc nồng
Quê xa năm tháng phiêu bồng
Tìm nơi cánh phượng lời hồng môi em
Ta về nhốt cả trời đêm
Trong căn gác hẹp cho mềm tương tư
Mưa đêm khắc khoải tháng Mười
Nâng niu giấc ngủ gọi mời chiêm bao
Chia đều nỗi nhớ xanh xao
Nửa phơi ngày nắng nửa vào canh thâu
Triều đưa con sóng bạc đầu
Mãi ru điệu nhớ đâu màu tóc xanh!
HNNTI