Ca Dao Tình Yêu

(Tác giả: Hạo Nhiên – Nguyễn Tấn Ích)

Tình em vượt đỉnh non cao
Mang theo nắng ấm dạt dào yêu thương
Tình anh con thác đổ nguồn
Âm vang nỗi nhớ dòng tuôn đẫy bờ
Tình nồng mộng thắm duyên tơ
Pha hương sắc cũ dệt thơ cuộc đời
Tình ta mặc áo tuổi trời
Mây đan cánh mỏng gọi mời trăng đêm
Thơm môi mát nụ hôn mềm
Cho ta trái chín cánh chim tìm về
Tình xa biển vọng sơn khê
Trùng phùng mưa đẫm vườn mê địa đàng
Suối reo rừng động âm vang
Tình ta dào dạt thác ngàn trên cao
Ðào nguyên khai nụ tình nào
Sao đêm lấp lánh tình vào thiên thu!