Biển Sóng Tình Chao

(Tác giả: Hạo Nhiên – Nguyễn Tấn Ích)

Gom tóc rối nhẩm tình xa từ đó      
Bao tháng năm ươm mộng mọc thơ sầu 
Cuộc tình buồn ủ hạt giống thương đau
Đêm trở giấc cửa hồn hoang bỏ ngỏ  
Tuổi mộng mơ biển đời em sáng rỡ
Gió lộng tóc mềm hương mặn trời đêm
Ta yêu người cơn sóng vỗ triền miên
Tình giong ruổi trên thuyền chao biển động
Ta vương lưới trong vòng tay bủa rộng
Trời tháng giêng em thả nổi ghe mành  
Tình bồng bềnh theo luồng nước mong manh
Ta choáng ngợp đợt sóng tình say vội
Trong thoáng chốc cơn bão về dữ dội
Đắm thuyền tình vỡ nát tuổi bình yên              
Ta lang thang theo dòng chảy đắm chìm
Lưu luyến bóng rừng dừa xanh tươi mát !
Từng ngày qua uống giọt đời chua chát
Kỷ niệm xưa trong cơn khát đường dài
Vét cạn tình nồng, gạn chút tình phai
Chưng rượu đắng lên men đời say túy !