Bóng Em Dưới Ánh Phật Đài

(Tác giả: Hạo Nhiên – Nguyễn Tấn Ích)

Tặng Thảo

 

Em lễ Phật giữa mùa chay cứu rỗi
Khói linh trầm lừng lững mái đầu xanh
Tình đan quyện ngân tiếng vàng tịnh độ
Sóng mê truyền dội sáng cõi thanh âm

Mật ngọt xưa ướp lời kinh sám hối
Thuở kiêu sa quỳ gối mộ bia hờn
Từng nhịp mõ đong đưa vòng tục lụy
Vọng hương thề đau nghĩa nặng tình đơn

Vòm chánh điện tỏa hào quang Bát Nhã
Nụ từ bi vầng nguyệt sáng khuôn đầy
Long ngấn lệ mắt u tình cô lẻ
Mộ cỏ sầu vàng võ mối tình si

Phận số trải hồng mùa chăn gối mộng
Dấu xanh xao huyền ẩn vết chân quỳ
Cơn khát dục chảy tan vầng nguyệt lạnh
Nụ hôn còn ẩn dấu cuộc từ ly

Em lễ Phật cầu vong linh siêu thoát
Chốn dương trần lưu chút nghĩa phu thê
Hồn vất vưởng cõi hồng hoang u tịch
Thuyền đưa linh – bờ giác nhổ  neo về !