Ân Nghĩa Tình Đau

 (Tác giả: Hạo Nhiên – Nguyễn Tấn Ích)

Nợ đời một kiếp đa đoan
Xin em đừng nhắc nợ trong tình trường
Ai từng đếm giọt lệ tuôn
Sao không nhớ lúc đoạn trường đi qua

Ngậm ngùi gặm nhấm trăng xa
Người  trong hạnh phúc – ta ngoài đời nhau
Biển sâu còn biết lòng đau
Tim em vực thẳm thấu sao ân tình
Lệ ngàn đâu dễ biện minh
Đành thôi xin giữ bóng hình chân quê

Yêu nhau lạc lối đi về
Bỏ nhau quên cả lời thề sông Tương
Dặm nghìn đỉnh núi mây vương
Em đi mùa cũng dọn đường thu sang
Chia ly rừng đổ lá vàng
Ðôi vòng tay ấm ai mang đi rồi
Ðông về giá buốt tim côi
Duyên xưa kỷ niệm đành thôi trả người!