ABOUT

Hạo Nhiên tức là Nguyễn Tấn Ích. Nhà Thơ sinh ngày 03 tháng 02 tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam. Ngoài Hạo Nhiên, còn với Bút Hiệu khác như Mai Đàn. Ông là Cựu Giáo chức, Sĩ quan Chiến tranh Chính trị, trưởng ban biên tập BNS Quyết Tiến /Tiểu Khu Quảng Ngãi.  Nhà Thơ Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích là Hội viên Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và hiện định cư tại San Jose, California, USA.

Hoạt động văn học tại Hoa Kỳ:
– Trong Ban biên tập Tạp chí Văn Học Nghệ Thuật TINH HOA
– Phụ trách biên tập Giai phẩm Xuân QUẢNG NGÃI
– Cộng tác: VN nhật báo, Tạp chí Viễn Xứ, KBC Hải ngoại, Văn Nghệ Utah, Đời mới,TB Sài Gòn Nhỏ, BN Magazine, Kỷ Nguyên Mới…
– Hội viên Văn Bút Việt Nam Hải ngoại/ TT TBHK, Ủy viên Báo chí nhiệm kỳ 2001- 2003

Giải thưởng văn học đã nhận được:
1- Giải Truyện Ngắn 2002 do UB Cứu Người Vượt Biển, CLB Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn, Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới tổ chức.
2- Giải thi Viết Về Nước Mỹ 2003 do hệ thống Việt Báo tổ chức.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Từ Đó Em Yêu – thi phẩm – 2002.
  • Lưu Dấu Ngày Xưa – tuyển tập truyện ngắn – 2004.
  • Hương Bồ Kết – tuyển truyện – 2007.