< >

Lưu Dấu Ngày Xưa

"Cho tôi được gói ghém đôi lời về tập truyện “Lưu Dấu Ngày Xưa”. Vâng, như tác giả Hạo Nhiên đã xác định, tập truyện đầu tay này không phải là tập luận thuyết chính trị. Tác giả khiêm tốn xin coi như người kể chuyện bình thường. Trong cái bình thường của ông đã mang tính khác thường; viết cái thật, mô tả sự thật, không hoa hòe hoa sói, không màu mè. Hạo Nhiên viết bằng rất nhiều nước mắt đã chảy vào trong. Ông viết gần như không cần hư cấu, có thể ông chỉ thu xếp lại lấy mẩu chuyện ở trại tù này ghép với mẩu chuyện ở trại lao động khổ sai kia, bằng bút pháp rất thật, rất Quảng Ngãi, là bộc trực, dứt khoát, lý luận vững chãi." _ Nhà Văn Diệu Tần Nguyễn Tinh Vệ
"Cái Tâm và cái Tài của Hạo Nhiên hiển nhiên đã được thẩm định bằng hai Giải thưởng truyện ngắn ông đã vẻ vang đạt được. Một do Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, Câu lạc bộ Văn Học vùng Hoa Thịnh Đốn và Nguyệt san Kỷ Nguyên Mới tổ chức năm 2002. Hai là giải Thi viết truyện ngắn Về Nước Mỹ do Việt Báo tổ chức năm 2003. Đó là chưa kể một tập Thơ giá trị ông đã trình làng trước đây. Đó là chưa kể ông là người có công đầu thực hiện Đặc san Quảng Ngãi trong nhiều năm liền, một trong vài đặc san có giá trị nhất trong cộng đồng người Việt. Đó là chưa kể ông là một văn hữu tích cực hoạt động trong Trung tâm Văn Bút Tây Bắc Hoa Kỳ" _ Nhà Văn Diệu Tần Nguyễn Tinh Vệ

Hương Áo Phù Sa

"Áo người dệt những đường thưa Cho ta theo dấu tình đưa sóng triều Xưa màu rạng rỡ hương yêu"